DBC logo  PURL logo
**********************

Anmeldelser af netdokumenter til DBC

Anmeldelse af netdokumenter til DBC foretages ved at sende en mail til Dansk BiblioteksCenter på adressen netpub@dbc.dk.

Mail skal indeholde oplysninger der sætter os i stand til at se/læse selve publikationen.

Ved anmeldelser af gratispublikationer skal mailen indeholde link til den side hvor publikationen kan ses/downloades.

Ved betalingsbelagte publikationer bedes publikationen medsendt som fil i et format publikationen sælges i. Alternativt skal mailen indeholde oplysninger der gør at vi selv kan downloade publikationen.

Se også: www.isbn.dk

Dansk BiblioteksCenter er ophørt med PURL-servicen.
Man kan søge på de eksisterende PURLer, men de kan ikke opdateres.

De publikationer der er registreret af DBC, kan søges i bibliotek.dk. Disse publikationer får et ugentligt automatisk URL-check med efterfølgende manuel rettelse af ændrede URLer.

Til brugere fra statslige institutioner:
De fleste statslige publikationer vil blive opbevaret i Statens Netbibliotek der er ved at blive etableret af Det Administrative Bibliotek. Disse publikationer vil blive forsynet med en fast URL, således at de altid er tilgængelige.

Standardiseringsarbejde:
En arbejdsgruppe under Dansk Standard (S-024/U-09) vurderer i øjeblikket unikke identifikatorer - herunder om der skal etableres et system med URNer. Dette system vil i så fald blive en del af et internationalt system.

Mere information 
**********************
Jørgen G. Nielsen (jgn@dbc.dk)  21/12 2005